• +90 216 606 3 CHP(247)
  • bilgi@chpgenc.com
  • 09:00-22:00

Adana ve 4 ilde yaban keçisi av ihalesi iptal edildi

Merkezi İstanbulda bulunan Vegan Derneği Türkiye (TVD) ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği tarafından, Hayvanlara Adalet Derneğinin (HAD) desteğiyle 27 Eylül 2021de açılan davada nihai karar açıklandı.
TVD tarafından yapılan açıklamada, 17 Şubatta Adanada görülen duruşmanın ardından kararı taraflara duyuran Adana 2nci İdare Mahkemesinin, ihalenin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, dava açıldıktan ancak 6 ay sonra avın iptaline karar verdiği belirtildi.
Mersin Barosunun Danıştayda elde ettiği emsal sonuca da atıfta bulunan gerekçeli nihai kararda şöyle denildi:
*Yaban hayvanlarının sayılarına, avlanacakları sahalara ve avlanmanın sonuçlarına ilişkin somut ihaleler açısından davalı idare tarafından bilimsel, somut ve kapsamlı araştırma ve tespitler yapılmadan gerçekleştirilen dava konusu ihalede hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
*Nitekim benzer bir uyuşmazlıkta verilen Danıştay 13üncü Dairesinin 28/12/2021 tarih ve E:2021/3939, K:2021/5365 sayılı kararı da bu doğrultudadır.
GEÇ GELEN ADALET
Vegan Derneği Türkiye (TVD) ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada, karar, Geç gelen adalet sözleriyle değerlendirildi.
Açıklamada, nihai kararın 6 ay sonra verildiği belirtilirken, Vegan Derneği Türkiye ve Hayvan Hakları ve Etiği Derneği olarak davayı kazanmış olabiliriz ama hayvanları kaybettik. Yaban keçileri yaşamlarını kaybetti. Bu kaybın telafisi yok. Avcılık tamamen yasaklanana kadar mücadeleye devam edeceğiz denildi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Av turizmi kapsamında Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Kayseride nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan 70 yaban keçisinin avlanmasına engel olmak için TVD ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Adana 2nci İdare Mahkemesinde Tarım ve Orman Bakanlığına dava açmıştı.
31 Mart 2022ye kadar 18 parti halinde 70 yaban keçisi, acente kotasının avlattırılması işi ihalesinin yürütmesinin acilen durdurulmasını ve iptalini talep dava dilekçesinde, yaban keçilerinin avlanması üzerinden maddi gelir elde edilmesinin ulusal ve uluslararası mevzuata aykırılık teşkil ettiği vurgulanmıştı.
Ancak Adana 2nci İdare Mahkemesi, ihalenin Adanaya ek olarak 4 ili daha kapsadığını gerekçe göstererek görevsizlik kararıyla dava dosyasını aylar sonra Danıştaya sevk etmiş, Danıştay da dosyayı yeniden Adanaya göndermişti. (DHA)

aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/tools/sitemaps/x/feed_category_news.php’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Paylaşın: