• +90 216 606 3 CHP(247)
  • bilgi@chpgenc.com
  • 09:00-22:00

Nükleer yasası yürürlüğe girdi: “Şirketin çıkarları kollandı”

24 Şubatta bir grup AKP milletvekilinin imzasıyla, TBMM Başkanlığına sunulan ve jet hızıyla önceki gün Genel Kurulda muhalefetin karşı oylarına rağmen kabul edilen Nükleer Yasası Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Eş zamanlı olarak Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayınlamlandı.
YANGINDAN MAL KAÇIRIYORLAR
TMMOB  Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Bu kadar önemli ve stratejik bir konuyla ilgili temel bir yasal düzenlemenin, ilgili tüm kuruluşlar ve uzmanlar tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmesine, irdelenmesine ve değerlendirilmesine imkan tanınmadan, adeta yangından mal kaçırırcasına yapılması kabul edilemez dedi.
Yener şu çarpıcı tespit ve değerlendirmelerde bulundu:
Rusya-Ukrayna Savaşında bombalanan nükleer santrallar bütün dünya için tehdit oluşturuyor. Yasa nükleer santral yapımcısı/işletcisi şirketlerin çıkarlarını esas almaktadır.
ŞİRKETİN ATIK BERTARAF YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ BERTARAF EDİYOR. Yasa teklifi, nükleer santral yapımcısı/işletcisi şirketleri, atık bertaraf yükümlülüğünden kurtarmaktadır.
YATIRIMCININ SORUMLULUĞU 700 MİLYON DOLARLA SINIRLI: 25-30 milyar dolar yatırım tutarı olan ve bir kaza halinde yaratacakları zarar milyarlarca dolara varabilecek olan santrallarda yatırımcı ve işletmecilerin maddi sorumluluğu 700 milyon dolarla sınırlı tutulan şirketler kollanmaktadır.
RUS ŞİRKET KORUNUYOR: Akkuyu NGS yatırımı için işletici Rus şirketinden, atıklara yönelik yapılacak harcamalar için dolar enflasyonu, dünya finansal konjonktürü gibi faktörler hiç dikkate alınmaksızın, 60 yıl süre ile düşük bir rakam olan 0,15cent/kwh alınmaya devam edilmesine yönelik madde de, Rus şirketini korumaya yöneliktir.
DANIŞMA KURULU VB BİR ORGAN YOK: Bilgi ve birikimleri ile Nükleer Düzenleme Kurumu’nun çalışmalarına katkıda bulunabilecek bir Danışma Kurulu vb. bir organ da öngörülmemiştir.
ŞEFFAF DEĞİL: Kurumun çalışmalarında şeffaflık, çalışmaların sonuçlarına dair bilgilere erişim, kurumda her düzeyde görev alanların yönetim ve denetime katılmaları, reaktör bölgesinde yaşayan halkın ve demokratik temsilcilerinin çalışmalar hakkında bilgi almasını sağlayacak düzenleme ve mekanizmalar da bulunmamaktadır.
TÜRKİYENİN İHTİYACI YOK: Odamız, daha önce bir çok kez belirtmişti: Ülkemizin, yakıtından teknolojisine kadar dışa bağımlı, atık sorunu çözülmemiş, riskleri ortadan kalkmamış nükleer güç santrallarına ihtiyacı yoktur. Akkuyu NGS Projesi iptal edilmelidir.
GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAĞI DEĞERLENDİRİLMELİ: Mevcut tesisleri daha verimli çalıştırarak ve enerjiyi daha verimli tüketerek sağlanacak tasarrufun, yeni elektrik talebini karşılayamaması halinde, ilave elektrik ihtiyacı yerli makine ve ekipmanlarla güneş ve rüzgar kaynakları değerlendirilerek ve çevre ile uyum içinde üretilmelidir.
aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/tools/sitemaps/x/feed_category_news.php’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Paylaşın: