• +90 216 606 3 CHP(247)
  • bilgi@chpgenc.com
  • 09:00-22:00

Birleşme ve devralmalarda Rekabet Kurulu izni gerektirecek eşik yükseltildi

Şirket birleşme ve devralmalarında Rekabet Kurulu izni gerektirecek parasal eşik yükseltildi.
Rekabet Kurulundan izin alınması gereken birleşme ve devralmalar hakkında tebliğde değişiklikler yapan tebliğ Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.
750 MİLYON TL ŞARTI
Buna göre şirket birleşme ve devralmalarında işlem taraflarının Türkiye ciroları toplamı 750 milyon TLyi aşması halinde Rekabet Kurulu iznine tabi olacak. Bu sınır 100 milyon TL olarak uygulanıyordu.
Yapılan düzenlemeyle getirilen yeni hükme göre, işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 250 milyon TLyi aşması halinde Rekabet Kuruluna izin için başvurulması gerekecek. Önceki uygulamada sınır bu sınır hükmü, işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 30 milyon TLyi geçmesi şeklinde uygulanıyordu.
DEVRALMADA DA EŞİK YÜKSELTİLDİ
Tebliğe göre, devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 250 milyon TLyi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3 milyar TLyi aşması halinde, işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulundan izin alınması zorunlu olacak. Önceki uygulamada bu sınırlar sırasıyla 30 milyon TL ve 500 milyon TL olarak uygulanıyordu.
Tebliğle, söz konusu maddeye eklenen fıkraya göre, Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiyedeki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde; öngörülen 250 milyon TL eşikleri aranmayacak.
Yapılan düzenlemeye göre ayrıca, birleşme ve devralmaların bildiriminin e-Devlet üzerinden yapılabilmesine olanak tanındı. (REUTERS)

aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/tools/sitemaps/x/feed_category_news.php’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Paylaşın: